Klassieke Homeopathie �IP � HP � CEASE- therapie � �Voedingsadvies

Welkom op mijn site.
Naast Klassieke Homeopathie, CEASE therapie, Inspring Homeopathie en Homeopatische Profylaxe 
geef ik terondersteuning van de Homeopathiesche geneesmiddelen een voedings en supplementen advies op maat. Dit maakt dat de geadviseerde Homeopathische geneesmiddelen zo effectief mogelijk zijn.
Verder test ik of er blokkades zijn, dat kan zowel lichamelijk als emotioneel zijn, tevens of er orgaansystemen verstoord zijn, zodat er gewerkt kan worden aan het herstel hiervan.

In de praktijk worden regelmatig contactavonden georganiseerd met steeds een ander thema. De contactavonden zijn altijd gratis, wel graag van te voren aanmelden, i.v.m. een max. aantal inschrijvingen, via info(at)catinka(punt)nl of 0297-363848.

De eerst volgende contactavond “natuurlijk gezond” is nog niet bekend. 
Het  thema voor deze avond is ook nog niet bekend.

De eerst volgende cursus “Homeopathie bij acute klachten”, is op de woensdagavonden 28/10+ 1/11+ 15/11 van 2017.

Tijdens de schoolvakanties is de praktijk minder goed bereikbaar via het antwoordapparaat en de mail, in geval van spoed ben ik dan het snelste te bereiken via een sms naar het mobilenummer wat op het antwoordapparaat wordt vermeld.

“Autisme, De Wanhoop Voorbij.” het boek van arts homeopaat Tinus Smits is ook in het Nederlands verkrijgbaar. Zie http://www.youtube.com/watch?v=l_9MnoyVIqk&context=C38aa3f0ADOEgsToPDskIN3VZ2ZtxaslTv5erKH1jB


Klassieke Homeopathie,veilig en veelzijdig!


https://www.youtube.com/channel/UC-_F-7NCXnQuTn8B4wH2Kmg  filmpjes over homeopathie.

De teksten op mijn site zijn met zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat ze niet voor iedereen de juiste informatie zullen bevatten, verder zijn de teksten zuiver informatief bedoeld en niet als richtlijn voor een eigen behandeling.
Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de informatie op mijn site.  


Search